KONKURS OFERT / COMPETITION FOR BEST OFFER:

- NR z dnia  05.01.2018r.

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

pH metr. Pomiar pH pigmentów, próbek niewodnych, skóry, krwi i limfy. Standardowy pomiar. Zakres pomiaru od 0 do 14. Dokładność wskazań minimum 0,1.

Załączniki:

  1. Treść zapytania ofertowego
  2. załącznik nr 1 i nr 2

 Protokół nr 01 z wyboru wykonawcy z dnia 22.01.2018r.