Unia Europejska

TYTUŁ PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1.3 NOWE PRODUKTY I USŁUGI W MSP NA OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH :

Przebudowa hali oraz zakup maszyn i urządzeń w celu wprowadzenia do produkcji innowacyjnych pigmentów do makijażu permanentnego oraz dyszy do podawania pigmentu w miejscowości Prudnik

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczeń na halę produkcyjną oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń w celu wprowadzenia do produkcji innowacyjnych pigmentów do makijażu permanentnego oraz dyszy do podawania pigmentów. Pigmenty do makijażu permanentnego to zawiesiny pigmentów w biodegradowalnej bazie antyseptycznej bez konserwantów. W stosunku do konkurencji światowej wyróżniać się będą tym, że pigment zaaplikowany do skóry utrzymywać się będzie w jednorodnej formie odzwierciedlającej pojedynczy włos bez rozlania, ponadto czas utrzymania stabilnego koloru w tkance wynosić będzie od 2 do 4 lat. Dysza do podawanie pigmentu to element współpracujący z igłą do makijażu permanentnego niezbędny do prawidłowego podania pigmentu do skóry bądź błony śluzowej. Na tle konkurencji światowej nowo opracowana dysza firmy SZWEDO GROUP, pozwala skrócić czas zabiegu, który jest bolesny, poprawia precyzję wykonania zabiegu i gwarantuje stabilną pracę w czasie.

 

CEL REALIZACJI PROJEKTU

Celem realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu na rynek innowacyjnych na skalę światową produktów: biodegradowalnych pigmentów do makijażu permanentnego oraz dyszy do podawania pigmentu, która umożliwia wykonanie zabiegu pigmentacji w czasie krótszym o 50% w stosunku do obecnie sprzedawanych na rynku dysz. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa oraz dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do wymagań i zapotrzebowania rynkowego w szczególności oczekiwań klienta ostatecznego w postaci konsumentów. Planowany do realizacji projekt ma zapewnić wzmocnienie przedsiębiorstwa będącego na kolejnym etapie ekspansji rynkowej, poprzez jego rozbudowę, doposażenie co w konsekwencji umożliwi osiągnięcie sukcesu rynkowego w postaci ugruntowania pozycji lidera krajowego oraz umocnienia jego pozycji na międzynarodowych rynkach.

 

wartość projektu 1 501 776,22 złotych

wkład funduszy europejskich 609 257,17 złotych

 

 

 

TYTUŁ PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 02.04 - Współpraca gospodarcza i promocja :

Działania z zakresu współpracy gospodarczej i promocji realizowane przez SZWEDO GROUP s.c. Leszek Szwedo, Elżbieta Poźniak z siedzibą w Prudniku

 

OPIS PROJEKTU

Projekt dotyczy podejmowania działań związanych z zawiązaniem współpracy gospodarczej z przyszłymi kontrahentami z dotychczasowych i nowych rynków w zakresie urządzeń do makijażu oraz pigmentów produkowanych pod własną marką Wnioskodawcy. Projekt związany jest z działaniami promocyjnymi mającymi na celu zwiększenie udziału przedsiębiorstwa na dotychczasowych i nowych rynkach zagranicznych, w szczególności poprzez udział w międzynarodowych targach , poprzez organizację misji gospodarczej zagranicą , celem zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa pochodzących z eksportu, zwiększenia liczby odbiorców, zintensyfikowania powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenia rozpoznawalności marki handlowej na rynku zagranicznym. W związku z powyższym cele projektu przyczyniają się do realizacji celu Działania 2.4 RPO WO 2014-2020.

 

CEL PROJEKTU

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa SZWEDO GROUP na rynku zagranicznym, poprzez uczestnictwo w szeregu zagranicznych targach branżowych. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości handlowych, a co za tym idzie wejście na nowe rynki zagraniczne oraz rozszerzenie współpracy na rynkach dotychczasowych.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 455.119,96 złotych

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH : 198.432,16 złotych