KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych informuję, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Szweda Group T. Szwedo sp. k., ul. Meblarska 3, 48-200 Prudnik NIP: 755-190-48-82.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z biurem Szweda Group pod adresem e-mail: szwedo@szwedogroup.eu

Na podstawie art. 6 ust.1 lit.b) RODO Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie do następujących celów:

  • Realizacji zamówienia, negocjowania warunków współpracy, wystawienia dokumentu sprzedaży, realizacji dostawy
  • Związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy
  • Rozpatrywania składanych reklamacji, zwrotu towaru, wymiany towaru
  • Przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • Statystycznych
  • Ubezpieczenia wierzytelności
  • Prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, windykacja należności

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych, a także archiwizacyjnych. W razie zaistnienia konieczności w trakcie współpracy miedzy naszymi firmami, Pani/Pana dane mogą być przekazane instytucjom upoważnionym przepisami prawa a także np. kancelariom

prawnym, ubezpieczycielom, bankom, firmom transportowym, kurierom, wyspecjalizowanej firmie chroniącej obiekt, firm ubezpieczeniowych i windykacyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji usługi kupna/sprzedaż.

Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię, nazwisko, adres siedziby firmy i/lub zamieszkania, NIP, numer telefonu, adres e-mail.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemie informatycznym bezterminowo.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana informacje dotyczące danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia zamówienia i realizacji usługi.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.szwedogroup.eu, www.szwedogroup.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.

Z wyrazami szacunku

Szweda Group