ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT / INVITATION TO TENDER

KONKURS OFERT / COMPETITION FOR BEST OFFER:

- NR z dnia  28.07.2017r.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

System rozlewający i zamykający do małych opakowań mniejszych lub równych 1 ml.

Załączniki:

  1. Treść zapytania ofertowego
  2. załącznik nr 1 i nr 2

 

THE OBJECT OF THE CONTRACT:

Pigment dispensing and closing system for small-sized packages smaller than  or equal 1 ml.

Attachments:

  1. The content of inquiry
  2. Attachment no 1 i no 2

 Protokół z wyboru wykonawcy z dnia 19.09.2017r.