OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM NA ORGANIZACJĘ

MISJI GOSPODARCZEJ DO WŁOCH

 

Zamawiający:

SZWEDOGROUP s.c. Leszek Szwedo, Elżbieta Poźniak

Ul. Meblarska 3 48-200 Prudnik

www.szwedogroup.eu

szwedo@szwedogroup.eu

NIP: 755-190-48-82

  

SZWEDOGROUP zaprasza do złożenia oferty na organizację misji gospodarczej we Włoszech.

Misja gospodarcza ma polegać na organizacji wyjazdu na rozmowy handlowe z wyselekcjonowanymi partnerami handlowymi. Organizacja misji obejmuje:

1. przedłożenie planu misji

2. wyszukanie lotów

3. ofertę ubezpieczenia 3 osób na czas trwania misji

4. wskazanie potencjalnych partnerów do rozmów handlowych

5. organizację spotkań z partnerami handlowymi

6. znalezienie hotelu dla 3 osób

7. zapewnienie tłumacza

 

Kryterium wyboru: cena, jakość

 

Termin składania ofert:  31-10-2017 w siedzibie zamawiającego.