WAHADEŁKO – czym skutkuje praca ruchem wahadełkowym w PMU


opracowanie: Leszek Szwedo, Judyta Szwedo - Szwedo Group

Praca techniką typu „wahadełko” sprawdza się wyłącznie przy bardzo płytkiej pigmentacji, do 0,2 mm. Efekt wygląda wtedy ładnie, niemniej znika po ok. 3 miesiącach a nie o to nam chodzi w zabiegach makijażu permanentnego. Efekt zabiegowy PMU powinien utrzymywać się powyżej 1,5 roku bez nadmiernego jaśnienia czy też niepożądanych zmian koloru.

Pożądany efekt rozcieniowania widzimy wyłącznie wtedy kiedy otwory w tkance, w których lokowany jest pigment są okrągłe, o tej samej średnicy (nieposzarpane).

Praca ruchem wahadełkowym, czyli: szybki ruch ręką przy słabym docisku igły do powierzchni skóry z dyżym naciągnięciem naskórka - to rodzaj drapania. Wykonując ruch wahadełkowy jesteśmy w stanie takie otwory uzyskać pigmentując bardzo płytko a to skutkuje krótkim okresem utrzymywania się pigmentu w tkance. Pigment ulokowany w skórze na głębokości 0,2 mm jest w zasięgu działania promieniowana UVA jak i UVB, tym samym jego żywotność będzie bardzo krótka.

Przy głębszej pracy, na ok. 0,5 mm, przy ruchu wahadełkowym igła nie będzie w stanie wykonać otworu okrągłego (rany kłutej) o jednorodnej średnicy - widoczny będzie otwór eliptyczny (rana szarpana), tkanka będzie poszarpana.

W efekcie zamiast pożądanego efektu rozcieniowania będziemy widzieć efekt poplamionego cienia.
Tej wady nie ma urządzenie do PMU ODED, jako jedyne jest w stanie podczas pigmentacji na głębokościach głębszych niż 0,2 mm wykonać rany kłute (okrągłe) a nie szarpane (eliptyczne).

Igły podczas wkłuć nie szarpią skóry (”a płyną po niej jak po wodzie”), nie klinują się w skórze.