ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

KONKURS OFERT:

- NR 1/04/2017 z dnia  24.04.2017r.

Wybór wykonawcy do przeprowadzenia przebudowy hali produkcyjnej wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania.

Załączniki:

 1. Treść zapytania ofertowego
 2. elewacja_północna_oraz_południowa.pdf
 3. elewacja_wschodnia_oraz_zachodnia.pdf
 4. przekrój_A-A.pdf
 5. rzut_I_piętra.pdf
 6. rzut_połaci_dachowej.pdf
 7. rzut_przyziemia.pdf
 8. rzut_przyziemia_instalacja_centralnego_ogrzewania.pdf
 9. rzut_przyziemia_instalacja_elektryczna.pdf
 10. rzut_przyziemia_instalacja_wentylacyjna.pdf
 11. rzut_przyziemia_instalacja_wodno-kanalizacyjna.pdf
 12. oferta cenowa.doc (do wypełnienia)
 13. kosztorys wykonawczy slepy.doc (do wypełnienia) 

 Protokół z wyboru wykonawcy z dnia 19.05.2017r.

- NR 2/04/2017 z dnia  24.04.2017r.

Wybór wykonawcy do wykonania blatów roboczych z konstrukcją stalową oraz stołów roboczych.

Załączniki:

 1. Treść zapytania ofertowego
 2. przekrój_A-A.pdf
 3. rzut_przyziemia.pdf
 4. rzut_przyziemia_instalacja_centralnego_ogrzewania.pdf
 5. rzut_przyziemia_instalacja_elektryczna.pdf
 6. rzut_przyziemia_instalacja_wodno-kanalizacyjna.pdf
 7. oferta cenowa.doc (do wypełnienia)
 8. kosztorys wykonawczy slepy.doc (do wypełnienia) 

Protokół z wyboru wykonawcy z dnia 19.05.2017r.